Пресс-центр

There are various basic methods of protecting the intellectual property of the coffee business. If you have  own little coffee shop or full coffee production it will useful for you.

You can protect your coffee business intellectual property with
•Copyright. It is a graphic image of your brand. A literary essay on the rules of doing your business.
You can register it in Ukraine, the European Union, the Library of Congress in USA.

•Trademark. You can protect with national registration (registration separately in each country), international registration of trademarks, registration with the Madrid System, registration in the European Union, in the USA.

Industrial design. It is patent to protect product packaging. We can do it only with the national registration system (separately in each country).

 

When a foreigner is going to open a business in Ukraine, there is always the question of which legal form to choose.

Economic activity in Ukraine is carried out
• physical-individual entrepreneur
• a legal entity.

The legal entity can be
1. private partnership;
2. a company with foreign investments;
3. foreign enterprise;
4. limited liability companies;
5.complete partnership;
6. limited partnership;
7. joint stock company

Individual entrepreneur
•must have a person with full civil capacity
is not an official
•can carry out business activities with hired labor or independently
•a simplified reporting system.

Private enterprise
•there is no requirement for share capital
liability of the founders only within the authorized capital
• the founders must be citizens of Ukraine, foreigners
• can carry out business activities with hired labor or independently.

A company with foreign investments •have  the authorized capital of foreign investment at least 10 percent.

Limited Liability Company
•is one of the best regulated types of business and the most protected against raiding
•the number of participants is not limited
members of the company are responsible for their property
•the statutory capital is not defined by law
•the contribution of a company member may be money, securities, other property, unless otherwise provided by law.

Full company
•all members of this society are responsible for their property
conducting cases with the consent of all participants.

Limited partnership
•full participants bear additional joint and several liability for all their property
•other participants only by their contributions.

Joint Stock Company
•the authorized capital is divided into a certain number of shares of equal par value
•other participants are responsible according to their contributions
•shareholders may bear the risk of losses within the shares.

Коли іноземець збирається відкрити бізнес в Україні завжди постає питання яку організаційно-правову форму обрати.

Господарська діяльність в Україні здійснюється фізичною-особою підприємцем, юридичною особою.

Юридична особа може бути зареєстрована як підприємницька діяльність у формі приватного товариства, підприємство з іноземними інвестиціями, товариства з обмеженою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, акціонерне товариство.

Фізична особа підприємець

 • має  займатися особа, яка має повну цивільну дієздатність
 • не є службовою особою
 • може здійснювати підприємницьку діяльність із залученням найманої праці або самостійно
 • діє спрощена система звітності.

Приватне підприємство

 • відсутня вимога щодо статутного капіталу
 • відповідальність засновників тільки у межах статутного фонду
 • засновниками можуть бути громадяни України, іноземці
 • може здійснювати підприємницьку діяльність із залученням найманої праці або самостійно.

Підприємство з іноземними інвестиціями

 • не менше 10 відсотків в статутному капіталі становить іноземна інвестиція.

Товариство з обмеженою відповідальність

 • є однією з найкраще регламентованих видів бізнесу та найбільш захищена від рейдерських захватів
 • кількість учасників не обмежена
 • учасники товариства несуть відповідальність своїм майном
 • розмір статутного капіталу законом не визначений
 • вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Повне товариство

 • всі учасники цього товариства несуть відповідальність своїм майном
 • ведення справ зі згоди усіх учасників.

 Командитне товариство 

 • повні учасники несуть  додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном
 • інші учасники лише своїми вкладами.

Акціонерне товариство.

 • статутний капітал поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості
 • інші учасники несуть відповідальність відповідно до своїх вкладів.
 • акціонери можуть нести ризик збитків в межах акцій.
 

Как правильно защищать кофейный бизнес?

Разберем основные способы защиты интеллектуальной собственности кофейного бизнеса. Это для тех у кого есть своя маленькая кофейня или полномасштабное производство кофе.

Вы можете защитить свою интеллектуальную собственность

Авторское право. На графическое изображение вашей торговой марки.
Литературное сочинение о правилах ведения вашего бизнеса.
Тут есть выбор в Украине, Европейском Союзе, в Библиотеке Конгресса США.

Торговая Марка. Защита с помощью национальной регистрации (регистрация отдельно в каждой стране).Международная регистрация торговой марки (подача одной заявки), с помощью Мадридской системы, регистрация в Евросоюзе. Регистрация ТМ в США.

Патент на промышленный образец для защиты упаковки товара. Только национальная система регистрации (отдельно в каждой стране).

 

Вітаємо своїх колег з Днем Юриста. Сил та наснаги, щоб завжди було велике бажання працювати і отримувати плоди своєї роботи.

А чи багато ви знаєте про професію юриста? Пропонуємо вам ознайомитися з декількома фактами.

1. Значна частина термінів з області юриспруденції з'явилася ще в античні часи. Так, «прокурор» перекладається як «людина, яка піклується про що-небудь», а «юрист» з латинської - «право».

2. Освіта юриста дається не кожному, але якщо вже освоїв, то використовуєш свої знання по максимуму, навіть якщо в області юриспруденції не працюєш.

3. Махатма Ганді, Фідель Кастро, Володимир Ленін - за фахом юристи.

4.Поряд з медичними працівниками та священнослужителями, словниковий запас юриста дорівнює 15 000 слів.

5.Як з юристів і адвокатів виходять впливові політики, відзначимо: з 44 американських президентів 28 були юристами за освітою. А Сенат США на сьогодні - це 2/3 юристів.

6. Якщо ви заглянете в оголошення бюро працевлаштування, то виявите, що 75% вакансій стосуються правової сфери.

7. Найбільш затребувані працівники - це юристи для банку, податківці, нотаріуси та юристи із захисту авторських прав.

8.День юриста в Україні вперше з’явився в календарі 1997 року згідно указу Президента за сприяння Міністерства юстиції та Спілки юристів.