Пресс-центр

Щоб зареєструвати знак для товарів і послуг потрібно продумати його дизайн, кольорову гамму й сам ескіз, проте не кожне зображення в результаті може отримати правову охорону. Щоб уникнути відмови у реєстрації, необхідно знати, які елементи НЕ повинно містити Ваше позначення, що у свою чергу зекономить Ваш час та творчі зусилля, що можуть бути витрачені на внесення змін чи повторну розробку дизайну знаку.
Так, НЕ можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
• державні герби, прапори та інші державні символи;
• офіційні назви держав;
• емблеми, найменування міжнародних міжурядових організацій;
• офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
• нагороди та інші відзнаки.
НЕ можуть одержати правову охорону також позначення, які:
• складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
• складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
• є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
НЕ можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі:
• знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
• знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
• фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
• знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
НЕ реєструються як знаки позначення, які відтворюють:
• промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
• назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
ЮКГ «Яремчук і партнери» готова допомогти Вам, надавши юридичні послуги від консультацій до розробки і безпосереднього процесу реєстрації Вашої ТМ з високим рівнем професіоналізму та оперативності.

888820 07 09 01 25 52

Далеко не завжди ми можемо самостійно виконати певну роботу, результат виконання якої нам дуже необхідний. Тоді ми звертаємося до спеціалістів у своїй справі, які за певну грошову чи іншу винагороду, надають свою допомогу. Неабияк явище виконання тієї чи іншої роботи на замовлення поширене при створенні об’єктів інтелектуальної власності, адже не в кожного є талант чи необхідні галузеві знання для написання музики, розробки дизайну тощо.

Однак постає питання: кому належать права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням? Дехто помилково може вважати, що якщо він заплатив за написання картини, то всі права на твір після його створення будуть належати йому. Але звернемося до положень українського законодавтства.

Так, Цивільним кодексом України (ст. 430) закріплено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта. І лише у випадках, спеціально передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові. Водночас майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Тобто, якщо Ви бажаєте, щоб усі майнові права на написану за Вашим замовленням пісню чи створений дизайн перейшли Вам, необхідно обов’язково прописати це положення у договорі. Прикладом такого договору може бути авторський договір замовлення, за яким автор зобов’язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові.

ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть Вам послуги з укладання взаємовигідного і юридично грамотного договору замовлення, що в свою чергу є незамінною правовою гарантією ефективного і якісного виконання сторонами своїх договірних зобов'язань.

222020 10 23 18 00 09

Нам було дуже приємно бути постійним генеральним партнером 6-го міжнародного кінофестивалю "Star Independent". Також хочемо висловити найщирішу подяку нашим партнерам: ВО «Свобода», Ігорю Сабію, Олександру Однороманенку, JCI Ukraine та спонсорам: Altaexpo, Alas Amor, VN ( квіткова студія), Medical Beauty Spa Center, L‘KAFA GROUP, Rosa Pharm, Антону Броварнику, Liskova studio, SM design group, Svetlana Skripka, Beauty Clan, RA Star, KLS Agency, Shabshai technology, Евгенії Докулиній, ModAs, Bonjour Ballet, KS, OLMANI, Тетяні Савиній, The Lift, Смолиній Наталі, ART Vivace, Selfie (салон краси), BUSENYTSYA, Maruna by Maria, I live, Helena Omeli, ZF та інформаційним партнерам заходу: UG Production, Телеканал Україна, Аллатра ТВ, Lucky Ukraine.

Під час фестивалю була висвітлена гостра соціальна проблема Софіївської Борщагівки, що потерпіла від пожару на Боголюбова 5. Були зібрані кошти на підтримку жителів.

Будь-який фестиваль - це важливий інструмент міжнародного культурного обміну, який сприяє взаєморозумінню різних людей з різним способом життя і різними прагненнями. Але разом вони здатні створювати загальний гармонійний світ, якщо стоять на одній духовної платформі.

Команда ЮКГ «Яремчук та партнери» неймовірно вдячні за підтримку в створені такого заходу, віримо в процвітаюче майбутнє нашої держави з такими талановитими людьми!

020 10 22 17 22 28

Українським законодавством встановлено, що право на реєстрацію винаходу (корисної моделі) належить винахіднику. Отже, пройшовши процедуру реєстрації і підтвердивши свої права на винахід патентом, Ви можете використовувати свій винахід (корисну модель) на власний розсуд, а також забороняти його використання третіми особами чи, навпаки, надавати будь-якій особі дозвіл на використання Вашого винаходу. Проте, чим загрожує володільцю патенту невикористання власного запатентованого пристрою?

ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлює, що: якщо винахід або корисна модель (крім секретного винаходу (корисної моделі)), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати,  наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови володільця прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі).

Суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди володільцю патенту. При цьому право володільця патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується. Однак суд враховує поважні причини володільця патенту, що призвели до невикористання винаходу (корисної моделі), а доводити наявність таких причин повинен володілець патенту.

Юридична консалтингова група «Яремчук і партнери» допоможе Вам у процесі отримання патенту будь-якого виду, включаючи консультації і оформлення всіх необхідних документів.

67020 07 09 01 25 28

Творча праця письменників, художників, музикантів найчастіше винагороджується, приносячи своїм митцям не лише певні матеріальні блага, але, що не менш важливо, відомість та визнання серед їхніх шанувальників. Їх книгами зачитуються, картинами захоплюються, їх музика надихає. Проте не завжди творчі особистості бажають грітися в променях слави, деякі бажають залишатися в тіні, не розкриваючи власного імені. Та чи позбавляє таке рішення їх авторських прав та права на їх захист? Звичайно ж, що ні!
Нагадаємо, що ЗУ «Про авторське право і суміжні права» кожному автору гарантуються особисті немайнові права, серед яких право забороняти під час публічного використання твору згадування його імені, якщо автор твору бажає залишитись анонімом; право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання.
Тому постає питання: хто має право захищати права автора, коли останній не бажає розкривати своє ім’я та працює під псевдонімом?
Так, якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом, крім випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора, видавець твору вважається представником автора і має право захищати права останнього. Ім’я чи назва видавця твору мають бути зазначені на ньому. Це правило діє до тих пір, поки автор твору не розкриє своє ім’я і не заявить про своє авторство.
З метою ефективної охорони авторських прав, ми радимо Вам скористатися послугами патентних повірених юридичної фірми «Яремчук і партнери», які допоможуть у правильній підготовці і подачі заявки на реєстрацію Ваших авторських прав.

1110 10 02 01 16 00